Gå til innhold
alt=

Tilskudd til inkludering av barn og unge

Bufdirs tilskuddordning «Tilskudd til inkludering av barn og unge» er lyst ut for 2024, og søknadsskjemaene er tilgjengelig i søknadsportal.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddordningen skal bidra til åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. 

Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. 

Både offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen. 

Søknadsfristen er 3. november 2023 

Les mer og søk på ordningen her:  

 

Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål rundt ordningen. 

Kontaktpersoner Porsgrunn kommune: 

Gitte Susanne Hansen tlf. 97173518, gitte.susanne.hansen@porsgrunn.kommune.no 

Kristine Aaltvedt-Rønning tlf. 41395482, kristine.aaltvedt-ronning@nav.no