Gå til innhold
Tilbyr gratisaktivitet For alle

Veteranorganisasjonen DRENGR

Kategorier
Kunst og kultur
Natur og friluftsliv
Sosiale foreninger
Alderstrinn
Skolebarn (6-12 år)
Ungdom (13-18 år)
Unge voksne (18+)
Voksne
Seniorer (65+)
Aktiviteter
Film og foto
Fiske
Foredrag/temamøter/kurs
Historie/kulturarv
Frivillig arbeid (hjelpe andre)
Klatring
Meditasjon
Miljø- og naturvernsaktiviteter
Orientering
Ski
Speiding
bilde_Veteranorganisasjonen DRENGR (7)

Veteranorganisasjonen DRENGR jobber for å synliggjøre, anerkjenne og støtte veteraner fra internasjonale operasjoner og deres familier. Vi arrangerer ulike arrangementer og aktiviteter for veteraner og deres familier, kulturelle arrangementer som bygger opp rundt veteransaken spesielt og forsvarssaken generelt, og har også prosjekter som støtter veteraner med praktisk støtte rundt spørsmål om økonomi, skatt, søknad om erstatning etc.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Huken 3A
3921 Porsgrunn