Gå til innhold

Velferdskoret Porsgrunn

Kategorier
Kunst og kultur
Alderstrinn
Seniorer (65+)
Aktiviteter
Musikk
Sang

Velferdskorets aktiviteter er i hovedsak å underholde med egne konserter på alders-/syke-hjem og velferd-/aktivitet-sentere i Porsgrunn. Vi arrangerer også felles konserter med andre sangkor.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Storgata 115
3921 Porsgrunn