Gå til innhold
Tilbyr gratisaktivitet

Vær lur - gå tur

Kategorier
Idrett og fysisk aktivitet
Natur og friluftsliv
Alderstrinn
Voksne
Seniorer (65+)
Aktiviteter
Tur, friluftsliv
bilde_Vær Lur 2

Vær lur – gå tur er et lavterskel turtilbud til Porsgrunns befolkning om å bli med på ukentlige trimturer i bynære strøk, i skog og mark, langs veier og stier. 

Tiltaket organiseres av Porsgrunn Frivilligsentral og blir ledet av frivillige og inkluderende turledere.     

Dette er et gratis tilbud. Det er ingen påmelding eller medlemskap – kom som du er! Det er god oppslutning om tilbudet og stadig flere kommer til. 

Det er 5 turgrupper spredt utover kommunen: Borgåsen, Brevik, Midtbyen, Stridsklev, Vessia.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Storgata 153
3901 Porsgrunn