Gå til innhold
Tilbyr gratisaktivitet For alle

Telemark MS-Forening

Kategorier
Interesse- og humanitær
Sosiale foreninger
Alderstrinn
Skolebarn (6-12 år)
Ungdom (13-18 år)
Unge voksne (18+)
Voksne
Seniorer (65+)
Aktiviteter
Foredrag/temamøter/kurs
Frivillig arbeid (hjelpe andre)
Møteplass (sosialt)
bilde_Telemark MS-Forening (Telemark Multippel-Sklerose Forening) (4)

Telemark MS-forening (Telemark Multippel-Sklerose Forening), har 332 medlemmer i hele Telemark fylke. Medlemmene våre har enten MS, er pårørende og/eller støttemedlemmer. Medlemsmøtene våre har vi som regel siste tirsdag i måneden kl. 18.00 på Pors Klubbhus i Porsgrunn. Møtene har som regel ett tema. Sjekk møteplanen. Møtekveldene våre er sosiale og trivelige. Det er fri inngang med bevertning og loddsalg. Den årlige MS-konferansen er gratis for våre medlemmer. Foreningen spanderer også konferansen for ektefelle/samboer om denne personen også er medlem (Familiemedlemskap).

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Stadionvegen 4
3919 Porsgrunn