Gå til innhold
Tilbyr gratisaktivitet

Sykling uten alder - Grenland

Kategorier
Natur og friluftsliv
Sosiale foreninger
Alderstrinn
Unge voksne (18+)
Voksne
Seniorer (65+)
Aktiviteter
Frivillig arbeid (hjelpe andre)
Møteplass (sosialt)
Sykling
bilde_Sykling uten alder - Grenland (4)
Sykling uten alder - Grenland tilbyr sykkelturer for beboere ved eldreinstitusjoner, og hjemmeboende med nedsatt mobilitet. Hensikten er å motvirke ensomhet, inaktivitet og sosial tilbaketrekning. Alle har behov for å komme ut og få være en del av samfunnet og nærmiljøet. Våre aktiviteter følger konseptet ABC for mental helse: Act - Belong - Commit. (Gjør noe aktivt - Gjør noe sammen - Gjør noe meningsfylt). Sykkelturene foregår hovedsakelig på dagtid. I tillegg til sykling, er det også plass for frivillige i vårt sykkelverksted eller til vanlig kontorarbeid.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Haugsåsvegen 30
3712 Skien