Gå til innhold
Tilbyr gratisaktivitet

Sundjordet Velforening

Kategorier
Åpen møteplass /velforening
Alderstrinn
Barn (0-5 år)
Skolebarn (6-12 år)
Ungdom (13-18 år)
Unge voksne (18+)
Voksne
Seniorer (65+)
Aktiviteter
Fotball
Møteplass (sosialt)
Skating
Skøyter
Vollyball
Velforening
bilde_Sundjordet Velforening (4)

Sundjordet Velforening holder i stand skøytebane vinterstid, for nærmiljø, skoler, barnehager, lag og foreninger fra hele byen. Vi legger også til rette for utlån av området til sportslig og sosialt samvær. Vi er også opptatt av det som skjer av utbygging og veiutfordringer i området vårt.