Gå til innhold
Tilbyr gratisaktivitet

Skrikeråsen velforening

Kategorier
Åpen møteplass /velforening
Alderstrinn
Barn (0-5 år)
Skolebarn (6-12 år)
Ungdom (13-18 år)
Unge voksne (18+)
Voksne
Seniorer (65+)
Aktiviteter
Møteplass (sosialt)
Annet

Vi er en velforening med visjon om å etablere en aktivitetspark. En trygg og sosial møteplass som bidrar til felleskap, tilhørighet, fysisk aktivitet og lek ute i det fri, i nærmiljøet.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Skrikeråsvegen 18
3942 Porsgrunn