Gå til innhold

Skjærgårdslive

Kategorier
Kunst og kultur
Alderstrinn
Skolebarn (6-12 år)
Ungdom (13-18 år)
Unge voksne (18+)
Aktiviteter
Band
Musikk
Sang

Lokallag som driver musikk- og kulturarrangementer for barn og unge. Frivillig organisasjon uten mål om profitt.