Gå til innhold
Tilbyr gratisaktivitet For alle

Serbisk Forening « Srpska Kruna»

Kategorier
Idrett og fysisk aktivitet
Kunst og kultur
Natur og friluftsliv
Sosiale foreninger
Alderstrinn
Barn (0-5 år)
Skolebarn (6-12 år)
Ungdom (13-18 år)
Unge voksne (18+)
Voksne
Seniorer (65+)
Aktiviteter
Basketball
E-sport
Fotball
Vollyball
bilde_Serbisk Forening
Serbisk Forening « Srpska Kruna» er en frivillig, upolitisk og uavhengig organisasjon stiftet av serbere som bor i Telemark. Målet til foreningen er ? dyrke serbiske tradisjoner og serbisk kultur samt ? utvikle vennskap og gjensidig samarbeid mellom det serbiske og det norske folk. Foreningen er åpen for alle som ønsker å bli med.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Winthersgate 10
3921 Porsgrunn