Gå til innhold

Sandøya Kvinneforening

Kategorier
Tros- og livssynsorganisasjon
Alderstrinn
Voksne
Seniorer (65+)
Aktiviteter
Foredrag/temamøter/kurs
Frivillig arbeid (hjelpe andre)
Møteplass (sosialt)

Sandøya Kvinneforening arbeider for Israelmisjonen, Det Norske Misjonsselskap, Samemisjonen og bestyrer Bedehuset på Sandøya som eies av befolkningen på Sandøya. Møtene avholdes den første torsdagen i måneden.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Sandøya
3950 Brevik