Gå til innhold
Tilbyr gratisaktivitet For alle

Recovery og Tilfrisking

Kategorier
Sosiale foreninger
Alderstrinn
Barn (0-5 år)
Skolebarn (6-12 år)
Ungdom (13-18 år)
Unge voksne (18+)
Voksne
Seniorer (65+)
Aktiviteter
Møteplass (sosialt)
Ski
Svømming
Tur, friluftsliv
bilde_Recovery og Tilfrisking (4)

Recovery og Tilfrisking er en bruker- og pårørendeorganisasjon innen avhengighetsfeltet og drifter ulike tilbud som et ledd i et supplerende ettervernstilbud for avhengighetsfeltet , herunder rus. 1) Selvhjelpsgrupper for brukere-pårørende-fagfelt-studenter-politikere 2) Aktivitetsgruppe 3) Jentegruppe 4) Yoga 5) Kursing av frivillige og gruppeledere

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Raschebakken 13
3921 Porsgrunn