Gå til innhold
Tilbyr gratisaktivitet For alle

Porsgrunn Røde Kors

Kategorier
Interesse- og humanitær
Alderstrinn
Skolebarn (6-12 år)
Ungdom (13-18 år)
Unge voksne (18+)
Voksne
Seniorer (65+)
Aktiviteter
Frivillig arbeid (hjelpe andre)

Humanitært arbeid. Porsgrunn Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter. Vi har også en flott ungdomsgruppe og aktivitetshus i Storgata 101 - Fellesverket Henrys Hus.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Hestehavna 12
3916 Porsgrunn