Gå til innhold
Tilbyr gratisaktivitet For alle

Porsgrunn menighet

Kategorier
Kunst og kultur
Sosiale foreninger
Tros- og livssynsorganisasjon
Alderstrinn
Barn (0-5 år)
Skolebarn (6-12 år)
Ungdom (13-18 år)
Unge voksne (18+)
Voksne
Seniorer (65+)
Aktiviteter
Foredrag/temamøter/kurs
Historie/kulturarv
Frivillig arbeid (hjelpe andre)
Kor
Musikk
Møteplass (sosialt)
compressed bilde
Porsgrunn menighet er en del av Den norske kirke. Vi har et allsidig tilbud til byens befolkning, for alle aldre. Noen eksempler på våre tilbud: - ukentlige gudstjenester i Østre og Vestre Porsgrunn kirker. - Åpen barnehage har åpent mandag - torsdag hver uke i kirkestua v/ Østre Porsgrunn kirke, og er et tilbud til småbarnsforeldre som er hjemme med barn på dagtid. - Åpen onsdag hver onsdag i Østre Porsgrunn kirke kl 11-13. Vi serverer enkel lunsj og vafler. - Middag sammen. Annenhver torsdag i kirkestua kl 16.30 - 18.30. Vi serverer middag som kan kjøpes for maks kr 150,- pr familie.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Kirkebakken 26
Porsgrunn