Gå til innhold
Tilbyr gratisaktivitet For alle

Porsgrunn menighet

Kategorier
Kunst og kultur
Sosiale foreninger
Tros- og livssynsorganisasjon
Alderstrinn
Barn (0-5 år)
Skolebarn (6-12 år)
Ungdom (13-18 år)
Unge voksne (18+)
Voksne
Seniorer (65+)
Aktiviteter
Foredrag/temamøter/kurs
Historie/kulturarv
Frivillig arbeid (hjelpe andre)
Kor
Musikk
Møteplass (sosialt)
bilde_Kirke
Porsgrunn menighet er en del av Den norske kirke. Vi har et allsidig tilbud til byens befolkning, for alle aldre. Noen eksempler på våre tilbud: - ukentlige gudstjenester i Østre og Vestre Porsgrunn kirker. - Åpen barnehage har åpent mandag - torsdag hver uke i kirkestua v/ Østre Porsgrunn kirke, og er et tilbud til småbarnsforeldre som er hjemme med barn på dagtid. - Åpen onsdag hver onsdag i Østre Porsgrunn kirke kl 11-13. Vi serverer enkel lunsj og vafler. - Middag sammen. Annenhver torsdag i kirkestua kl 16.30 - 18.30. Vi serverer middag som kan kjøpes for maks kr 150,- pr familie.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Kirkebakken 26
Porsgrunn