Gå til innhold
Tilbyr gratisaktivitet

Porsgrunn Frikirke

Kategorier
Natur og friluftsliv
Sosiale foreninger
Tros- og livssynsorganisasjon
Alderstrinn
Barn (0-5 år)
Skolebarn (6-12 år)
Ungdom (13-18 år)
Unge voksne (18+)
Voksne
Seniorer (65+)
Aktiviteter
Bordtennis
Foredrag/temamøter/kurs
Historie/kulturarv
Frivillig arbeid (hjelpe andre)
Klatring
Kor
Møteplass (sosialt)
Speiding
compressed bilde

Porsgrunn Frikirke er en flergenerasjonsmenighet der alle er velkommen! Menigheten driver et aktivt arbeid for barn, ungdom og voksne. Det foregår noe i kirka flere dager i uka, blant annet: - Gudstjeneste med søndagsskole eller storsamling med middag hver søndag - Speideraktivitet hver tirsdag - Legoklubben annenhver torsdag - Ungdomskvelder annenhver fredag - Bønnemøte hver tirsdag - Jevnlig korøvelser (vi har plass til flere!) - Kirkemiddag en gang i måneden - Formiddagstreff en gang i måneden - Mannsamlinger en gang i måneden - Jevnlig bibelgrupper + misjonsarbeid, turer, julemesse m.m

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Norrønagaten 1
3920 Porsgrunn