Gå til innhold
Tilbyr gratisaktivitet

Porsgrunn Frikirke

Kategorier
Natur og friluftsliv
Sosiale foreninger
Tros- og livssynsorganisasjon
Alderstrinn
Barn (0-5 år)
Skolebarn (6-12 år)
Ungdom (13-18 år)
Unge voksne (18+)
Voksne
Seniorer (65+)
Aktiviteter
Bordtennis
Foredrag/temamøter/kurs
Historie/kulturarv
Frivillig arbeid (hjelpe andre)
Klatring
Kor
Møteplass (sosialt)
Speiding
bilde_Porsgrunn Frikirke (4)

Porsgrunn Frikirke er en flergenerasjonsmenighet der alle er velkommen! Menigheten driver et aktivt arbeid for barn, ungdom og voksne. Det foregår noe i kirka flere dager i uka, blant annet: - Gudstjeneste med søndagsskole eller storsamling med middag hver søndag - Speideraktivitet hver tirsdag - Legoklubben annenhver torsdag - Ungdomskvelder annenhver fredag - Bønnemøte hver tirsdag - Jevnlig korøvelser (vi har plass til flere!) - Kirkemiddag en gang i måneden - Formiddagstreff en gang i måneden - Mannsamlinger en gang i måneden - Jevnlig bibelgrupper + misjonsarbeid, turer, julemesse m.m

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Norrønagaten 1
3920 Porsgrunn