Gå til innhold

Nærun 4H

Kategorier
Natur og friluftsliv
Alderstrinn
Skolebarn (6-12 år)
Ungdom (13-18 år)
Unge voksne (18+)
Aktiviteter
Forskning/teknikk
Frivillig arbeid (hjelpe andre)
Håndverk (sy, strikke, veve, treskjæring m.m.)
Miljø- og naturvernsaktiviteter
Møteplass (sosialt)
Tur, friluftsliv

4H Norge er en stor og aktiv organisasjon med over 11 000 medlemmer. Medlemsalderen er 10-26 år. I 4H får medlemmene mulighet til å utvikle seg selv, og være del av et sosialt fellesskap der alle har omsorg for hverandre. Det stilles ikke spesielle krav for å bli medlem. til 4H er å utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker, og 4Hs målsetting uttrykkes gjennom 4H-løftet. Grunnlaget for organisasjonens arbeid finnes i naturbruksnæringene og lokalmiljøet. 4H bygger på en ide om å lære om samspill i naturen.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Lidvegen 82
3711 Skien