Gå til innhold

Mental Helse Porsgrunn

Kategorier
Interesse- og humanitær
Alderstrinn
Barn (0-5 år)
Skolebarn (6-12 år)
Ungdom (13-18 år)
Unge voksne (18+)
Voksne
Seniorer (65+)
Aktiviteter
Foredrag/temamøter/kurs
Frivillig arbeid (hjelpe andre)
Møteplass (sosialt)
Annet

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Vår visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv, og en opplevelse av egenverd og mestring. Mental Helse arbeider for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseplager og et bedre helsetilbud. Brukere og pårørende har erfaring og kunnskap om psykisk helse som vi vil formidle til offentlige myndigheter, fagmiljøer, organisasjoner og enkeltpersoner.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Raschebakken 13
3921 Porsgrunn