Gå til innhold
Tilbyr gratisaktivitet

Langangen Velforening

Kategorier
Åpen møteplass /velforening
Alderstrinn
Barn (0-5 år)
Skolebarn (6-12 år)
Ungdom (13-18 år)
Unge voksne (18+)
Voksne
Seniorer (65+)
Aktiviteter
Frivillig arbeid (hjelpe andre)
Miljø- og naturvernsaktiviteter
Møteplass (sosialt)
Tur, friluftsliv
Velforening

Velforeningen jobber for Langangen og omegn sine interesser

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Langangesveien
3947 Langangen