Gå til innhold
Tilbyr gratisaktivitet For alle

Knøttene Gospel Choir

Kategorier
Tros- og livssynsorganisasjon
Alderstrinn
Barn (0-5 år)
Skolebarn (6-12 år)
Aktiviteter
Kor
Knøttene Gospel Choir er et barnekor med sangglede i fokus. Sangene er friske barnesanger. Vi har også ulike fester der familiene er med. Vi hører til i Norkirken i Porsgrunn.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Skaugensgate 4
3914 Porsgrunn