Gå til innhold
Tilbyr gratisaktivitet

Klubb Bosnia og Hercegovina Grenland

Kategorier
Natur og friluftsliv
Åpen møteplass /velforening
Alderstrinn
Skolebarn (6-12 år)
Ungdom (13-18 år)
Unge voksne (18+)
Voksne
Seniorer (65+)
Aktiviteter
Frivillig arbeid (hjelpe andre)
Miljø- og naturvernsaktiviteter
Møteplass (sosialt)
bilde_Klubb Bosnia og Hercegovina Grenland (4)
Klubb Bosnia og Hercegovina Grenland er en forening som driver med humanitært arbeid, sosiale sammenkomster, bedriftsidrett, turer og aktiviteter i naturen.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Industrivegen 4
3940 Porsgrunn