Gå til innhold
Tilbyr gratisaktivitet

Kirkens bymisjon Porsgrunn

Kategorier
Åpen møteplass /velforening
Alderstrinn
Barn (0-5 år)
Skolebarn (6-12 år)
Ungdom (13-18 år)
Unge voksne (18+)
Voksne
Seniorer (65+)
Aktiviteter
Foredrag/temamøter/kurs
Frivillig arbeid (hjelpe andre)
Møteplass (sosialt)
Annet

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Vår visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. Kirkens Bymisjons arbeid i Porsgrunn skal preges av respekt, nestekjærlighet, nærvær, tro og håp. Verdiene våre er grunnlaget for vårt menneske -og samfunnssyn, og kan oppsummeres med et verdig liv for alle. Kirkens Bymisjon skal utføre handlinger i hele Porsgrunn kommune i solidaritet, nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Storgata 141
3915 Porsgrunn