Gå til innhold
For alle

KiK Grenland

Kategorier
Kunst og kultur
Alderstrinn
Unge voksne (18+)
Voksne
Seniorer (65+)
Aktiviteter
Kor
Sang
bilde_KIK Grenland

KiK Grenland står for Kvinner i Kor Grenland – vi er et nyetablerte kvinnekor som bobler over av musikk og glede. Vi synger alt fra klassiske hits til moderne låter – men alltid med utgangspunkt i norske kvinnelige artister og låtskrivere.

Gjennom etableringen KiK Grenland ønsker vi å bidra til en modernisering av korbevegelsen. Den moderne verden og samfunnets endringer stiller nye krav og utfordringer til korbevegelsen i Norge. En modernisering av korbevegelsen i Norge kan bidra til å sikre at kor fortsatt er relevant og attraktivt for nye generasjoner. Dette vil vi jobbe for å få til gjennom å inkludere mangfold, utnytte moderne teknologi for å nå ut til et større publikum og å styrke samarbeidet med unge musikalske aktører.

Vi ønsker å synliggjøre og støtte norske kvinnelige artister og låtskrivere i større grad. Kvinner har lenge vært underrepresentert i musikkbransjen, og det er viktig å skape flere plattformer der vi viser annerkjennelse til kvinners kompetanse innen musikk.  Gjennom korbevegelsen kan vi fremme og presentere et bredt spekter av musikalske uttrykk og sjangre, samtidig som vi kan gi et ekstra løft til kvinnelige artister og låtskrivere gjennom å presentere deres musikk på nye måter.  Dette mener vi vil bidra til å jevne ut det kjønnsmessige gapet og skape mangfold og likestilling innenfor korbevegelsen og musikkbransjen.

Videre vil det å bruke sanger skrevet av dagens kvinnelige artister og låtskrivere som utgangspunkt, gi koret muligheten til å fremføre relevant og moderne musikk som appellerer til dagens publikum. Dette i seg selv vil hjelpe til med å modernisere korbevegelsen og sikre at musikkvalget er i tråd med de musikalske trendene og preferansene i samfunnet. På den måten kan KiK Grenland tiltrekke seg flere medlemmer og publikum og være attraktivt for den oppvoksende generasjonen.

Korsang kan være et viktig verktøy for å fremme bedre psykisk helse blant kvinner og unge jenter ved å gi dem en kanal for emosjonell utløp, fellesskap og tilhørighet, mestring og selvtillit, avspenning og stressmestring, samt uttrykk for identitet. Vi vet også at ensomhet er et stort problem i dagens samfunn gjennom korsang kan vi tilby et fellesskap, skape samhørighet, utvide nettverk og gi støtte og oppmuntring. Gjennom deltakelse i korsang får man muligheten til å bygge relasjoner og skape en følelse av tilhørighet som kan hjelpe til med å redusere følelsen av ensomhet.

Vi har for tiden øvingene på Kverndalen bo- og dagsenter torsdager kl. 19-21

Vil du bli medlem? - Vi har venteliste for tiden, send oss en mail.

 

 

 

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Kongens gate 97
Skien 3717