Gå til innhold
Tilbyr gratisaktivitet

Ivareta

Kategorier
Interesse- og humanitær
Alderstrinn
Ungdom (13-18 år)
Unge voksne (18+)
Voksne
Seniorer (65+)
Aktiviteter
Foredrag/temamøter/kurs
Frivillig arbeid (hjelpe andre)
bilde_Ivareta-pårørende berørt av rus (4)

Ivareta er en forening av og for pårørende til personer med rusproblemer. Vi vet hvordan det er når den man bryr seg om sliter med rus. Vi lærer av hverandres erfaringer og støtter og oppmuntrer hverandre i vanskelige situasjoner.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Skolegata 8, 2 etasje
3916 Porsgrunn