Gå til innhold
Tilbyr gratisaktivitet

Human-Etisk Forbund Telemark

Kategorier
Tros- og livssynsorganisasjon
Alderstrinn
Voksne
Aktiviteter
Foredrag/temamøter/kurs
Frivillig arbeid (hjelpe andre)
Litteratur/skriving
Musikk
Møteplass (sosialt)
Annet
bilde_"Human-Etisk Forbund, Nedre Telemark lokallag" (2)
Human-Etisk Forbund Telemark har ca 3 750 medlemmer. Human-Etisk Forbund organiserer mennesker som har et humanistisk livssyn. Nedre Telemark lokallag tilbyr medlemsaktiviteter som foredrag, forfattermøter, seminarer, kurs og markeringer av sommersolverv/vintersolverv i tillegg til humanistiske seremonier (konfirmasjon, navnefest, vigsel og gravferd) til hele befolkningen. Det meste av aktiviteten gjøres på frivillig basis.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Holbergsgate 5
3722 Skien