Gå til innhold
Tilbyr gratisaktivitet For alle

Hovenga og Omegn Velforening

Kategorier
Åpen møteplass /velforening
Alderstrinn
Barn (0-5 år)
Skolebarn (6-12 år)
Ungdom (13-18 år)
Unge voksne (18+)
Voksne
Seniorer (65+)
Aktiviteter
Annet
Velforening
bilde_Hovenga og Omegn Velforening (4)

Velforeningen jobber for et attraktivt nærområde for alle beboere i området.