Gå til innhold
Tilbyr gratisaktivitet

Herøya Nærmiljøsenter

Kategorier
Sosiale foreninger
Alderstrinn
Skolebarn (6-12 år)
Ungdom (13-18 år)
Unge voksne (18+)
Voksne
Seniorer (65+)
Aktiviteter
Frivillig arbeid (hjelpe andre)
Møteplass (sosialt)
Tur, friluftsliv
bilde_Herøya Nærmiljøsenter (4)

Herøya Nærmiljøsenter (HNS) er en frivilligsentral og en varm møteplass mellom mennesker. HNS driver etter mottoet «med hjerte for Herøya» og vil fremme verdiene livsglede, likeverd, inkludering og integrering. HNS ligger sentralt på Herøya og ønsker å stimulere til aktiviteter for barn og unge, voksne og eldre som fremmer helse, trivsel og et meningsfylt liv. HNS er en lokalt forankret møteplass som knytter enkeltmennesker og organisasjoner sammen for å skape et godt frivilligmiljø, gode aktivitetstilbud og et godt samarbeid med lokal offentlighet. HNS er åpen for alle!

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Fjordgata 18
3936 Porsgrunn