Gå til innhold
Tilbyr gratisaktivitet

Herøya Misjonskirke

Kategorier
Tros- og livssynsorganisasjon
Alderstrinn
Skolebarn (6-12 år)
Ungdom (13-18 år)
Unge voksne (18+)
Voksne
Seniorer (65+)
Aktiviteter
Kor
Meditasjon
Musikk
Møteplass (sosialt)
Sang
Annet
bilde_Herøya Misjonskirke (4)
Herøya Misjonskirke (HMK) er en fri og selvstendig menighet tilknyttet trossamfunnet Misjonskirken Norge, plassert midt i kirkelandskapet. HMK ble revitalisert i 2007 gjennom nysatsingen ved pastorparet Gordon og Bodil Kleppe. I dag er det igjen masse liv og aktivitet i Misjonskirken gjennom hele uken. Fra 2008 har HMK tatt imot 1-2 EU-ungdommer årlig. I 2011 startet HMK og DDB-T. Herøya Nærmiljøsenter som er en frivilligsentral. I 2022 var Misjonskirken 90 år. I dag tilbyr HMK flere kor, konfirmasjon, gudstjenester, familiemøter og andre aktiviteter. Velkommen til Misjonskirken!

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Fjordgata 18
3936 Porsgrunn