Gå til innhold

Herøya fellesforum

Kategorier
Åpen møteplass /velforening
Alderstrinn
Voksne
Aktiviteter
Frivillig arbeid (hjelpe andre)
Annet
Herøya fellesforum skal aktivt arbeide for videreutvikling av Herøya som et godt bosted for barn, unge, voksne og eldre. Skal være stedets offisielle kontakt mot de myndigheter, etater og virksomheter som til en hver tid er relevante for å ivareta Herøyas interesser. Herøya Fellesforum (HFF) ble stiftet 25. oktober 2016. Stifterne av representanter fra organisasjonene Herøya IF, Herøya Kirke, Klevstrand Skole, Klevstrand Skole FAU, Tippen Barnehage, Skrapeklev Barnehage, Herøya Motorbåtforening, Herøya Oldermannslag, Herøya Nærmiljøsenter, Herøya Misjonskirke, Herøya Musikkorps og Barnas Vel Herøya

Kontaktinformasjon

Besøksadresse


3936 Porsgrunn