Gå til innhold

Grenland veterankorps

Kategorier
Kunst og kultur
Alderstrinn
Voksne
Seniorer (65+)
Aktiviteter
Korps
Musikk

Grenland Veterankorps er et janitsjarorkester for godt voksne. Medlemmene er fra et utvidet Grenland. Vi er et sittende korps. Korpset har øvelse tirsdager fra kl.18.00 til kl.20:30. Øvelseslokale Porsgrunn videregående skole, Vallermyrene. Det er pr. 23.11.2022 - 35 medlemmer. Korpset har en profil hvor musikken og det sosiale utfyller hver andre. Nye medlemmer ønskes velkommen.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Kjølnes ring 58
3918 Porsgrunn