Gå til innhold

Grenland Skateboardklubb

Kategorier
Idrett og fysisk aktivitet
Alderstrinn
Skolebarn (6-12 år)
Ungdom (13-18 år)
Unge voksne (18+)
Aktiviteter
Skating

Grenland skateboardklubb er en skateboardklubb av skatere, for skatere i Grenland, Skien. Klubben arbeider for å opprettholde og etablere nye gode skatearenaer i Skien og Porsgrunn. I all hovedsak drives klubben på frivillighet ifra foresatte, ildsjeler og skaterne selv, foruten sponsormidler, medlemsavgifter, og støtte ifra Skien kommune. Grenland Skateboardklubb holder til i det som er blitt Skien Skatehall på Stevneplassen, og disponerer også betongparken på Campus Kjølnes i Porsgrunn. Skien Skatehall holdes åpent vinterstid, på dugnad med foresatte eller andre voksne tilstede.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Fridtjof Nansens gate 20,
3722 Skien