Gå til innhold

Grenland ryttersportsklubb

Kategorier
Idrett og fysisk aktivitet
Alderstrinn
Skolebarn (6-12 år)
Ungdom (13-18 år)
Unge voksne (18+)
Voksne
Seniorer (65+)
Aktiviteter
Hest/riding
Dyr
Grenland ryttersportsklubb leier Vallermyrene rideanlegg av Porsgrunn Kommune/Porsgrunn Utvikling AS. Klubben disponerer en stall med 32 bokser til oppstalling, Stall A-E med 99 gjestebokser, samt gamle skolestall med 26 gjestebokser til bruk under stevner. Anlegget har 3 haller, hvorav klubben leier 2, en konkurransehall og en oppvarmingshall. I tillegg har klubben en stor utebane.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Leirgata 12
Porsgrunn