Gå til innhold

Grenland Racerbåt klubb

Kategorier
Idrett og fysisk aktivitet
Sosiale foreninger
Alderstrinn
Voksne
Seniorer (65+)
Aktiviteter
Motorsport
Annet
Grenland Racerbåt klubb er en klubb med lang historie og har flere meritterte førere gjennom årene. Klubben har for tiden en forholdsvis stabil medlemsmasse, og nye førere og interesserte tas imot med åpne armer. Vi har aktive førere både innenfor rundbane- og offshoregrenen. Klubben har også en egen rekrutteringsbåt som kan benyttes for nye førere. Dette er en båt som klasser inn i GT-15 klassen i rundbanegrenen, og egner seg for førere fra 13 til 16 år. For mer informasjon kan klubbens leder kontaktes!

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Klosterhaugen 38
3732 Skien