Gå til innhold

Grenland håndballklubb

Kategorier
Idrett og fysisk aktivitet
Tros- og livssynsorganisasjon
Alderstrinn
Skolebarn (6-12 år)
Aktiviteter
Håndball
Annet

Grenland håndballklubb er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har til hensikt å drive kristent arbeid gjennom idretts- og andre aktiviteter. Skal tilrettelegge for aktiviteter knyttet til håndball og alle aktiviteter som faller inn under denne kategorien idrett.