Gå til innhold
For alle

Grenland Friteater

Kategorier
Kunst og kultur
Alderstrinn
Ungdom (13-18 år)
Unge voksne (18+)
Voksne
Seniorer (65+)
Aktiviteter
Frivillig arbeid (hjelpe andre)
Teater
bilde_Grenland Friteater (4)

Vi i Grenland Friteater har plass til frivillige hele året, spesielt i forbindelse med gjestespill på huset, og avvikling av våre festivaler og storproduksjoner, som Herøya 1943, og Stedsans. Frivillige hos oss er med på rigging, vask, stå i kafè, følge artister og teatergrupper omkring i byen. Under PIT 2023 - 6-10 juni er omtrent 100 frivillige i sving! Bli med på laget :)

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Huken 3d
3921 Porsgrunn