Gå til innhold
Tilbyr gratisaktivitet For alle

Fritidsklubben ALF/Norkirken Porsgrunn

Kategorier
Tros- og livssynsorganisasjon
Alderstrinn
Ungdom (13-18 år)
Unge voksne (18+)
Aktiviteter
Møteplass (sosialt)
Annet
Fritidsklubben ALF/Norkirken Porsgrunn er en klubb, spesielt tilrettelagt for ungdom / unge voksne med psykisk utviklingshemning. Her er sang, lek og sosialt samvær viktige ingredienser. Vi har egen "kafetid" med kiosksalg og musikk. ALF klubben avsluttes med en samling der vi får besøk av "Dagens gjest".

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Skauensgate 4
3914 Porsgrunn