Gå til innhold
Tilbyr gratisaktivitet

Friskliv og mestring

Kategorier
Idrett og fysisk aktivitet
Natur og friluftsliv
Alderstrinn
Unge voksne (18+)
Voksne
Seniorer (65+)
Aktiviteter
Foredrag/temamøter/kurs
Svømming
Tur, friluftsliv
Yoga
bilde_Friskliv Og Mestring 1

Friskliv og mestring tilbudet i Porsgrunn kommune støtter deg over 18 år som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og/eller tobakk. Mestringstilbudet er for deg som ønsker å lære hvordan leve best mulig med kronisk sykdom. 
Tilbudet består av ulike praktiske og teoretiske tiltak, på veien til egenaktivitet/egenmestring. 

Lege, annet helsepersonell eller NAV kan henvise deltakere til friskliv- og mestringstilbudet, eller du kan ta kontakt på eget initiativ. 

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Zimmermannløkka 1
3919 Porsgrunn