Gå til innhold

Evangeliesenteret Kontaktsenter Porsgrunn

Kategorier
Tros- og livssynsorganisasjon
Alderstrinn
Unge voksne (18+)
Voksne
Seniorer (65+)
Aktiviteter
Frivillig arbeid (hjelpe andre)
Møteplass (sosialt)
Annet

Våre kontaktsentre er et lavterskeltilbud for rusmisbrukere og hjemløse. Her tilbys mat, klær, soveposer, sosialt fellesskap og hjelp inn til avrusning og rehabilitering. Kontaktsenteret er ofte det første møtet mellom rusavhengige og Evangeliesenteret. Over tusen rusavhengige og hjemløse er innom våre kontaktsentre i løpet av hver uke. Mange av dem blir hjulpet videre til avrusing og rehabilitering. Kontaktsenteret bidrar også til reduksjon av matsvinn. Nesten all maten vi bruker er gitt fra næringslivet og Matsentralen, og det konsumeres hver dag mange paller med mat.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Jernbanegata 7
3917 Porsgrunn