Gå til innhold
Tilbyr gratisaktivitet For alle

Enestående familier i Skien

Kategorier
Kunst og kultur
Natur og friluftsliv
Sosiale foreninger
Alderstrinn
Barn (0-5 år)
Skolebarn (6-12 år)
Ungdom (13-18 år)
Aktiviteter
Film og foto
Fiske
Hest/riding
Frivillig arbeid (hjelpe andre)
Møteplass (sosialt)
Skøyter
bilde_Enestående familier i Skien (4)

Enestående familier ønsker å gi familier nye nettverksmuligheter og fritidsopplevelser de ellers av ulike grunner ikke ville hatt anledning til å være med på. Vi er mange voksne som på en eller annen måte opplever at vi er litt alene i foreldrerollen. Mange av oss i Enestående familier bor alene med barna våre hele tiden, andre igjen har barna hos seg over kortere eller lengre tid. Gjennom hele året tilbys vanlige og uvanlige helge- og ferieaktiviteter av lokale grupper rundt om i landet. I vår aktivitetskalender kan du se hva som skjer til enhver tid. Sammen gjør vi hyggelige ting sammen.