Gå til innhold

Eidanger pike- og guttekorps

Kategorier
Kunst og kultur
Alderstrinn
Skolebarn (6-12 år)
Ungdom (13-18 år)
Aktiviteter
Korps

Eidanger Pike- og Guttekorps har som mål å være: Et synlig korps med musikalske ambisjoner Musikantene har selv vært med på å beskrive våre verdier: E: Ekte P: Positive G: Gode K: Konkurranselysten Vi ønsker å være gode på opplæring, og i det legger vi at alle musikantene skal møte utfordringer tilpasset sitt eget nivå. Det gjør vi gjennom å ha flere korps i korpset. De yngste spiller i aspirantkorpset. De litt eldre i juniorkorpset, og de eldste i hovedkorpset. De eldste musikantene er gode rollemodeller for de yngste. 

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Nyhusåsen 1
3946 Porsgrunn