Gå til innhold
Tilbyr gratisaktivitet

Eidanger menighet

Kategorier
Tros- og livssynsorganisasjon
Alderstrinn
Barn (0-5 år)
Skolebarn (6-12 år)
Ungdom (13-18 år)
Unge voksne (18+)
Voksne
Seniorer (65+)
Aktiviteter
Foredrag/temamøter/kurs
Frivillig arbeid (hjelpe andre)
Kor
Møteplass (sosialt)
Sang
Annet
Eidanger menighet er et stort sokn med fem kirker. De ulike kirkene har ulik alder og ulikt preg, fra middelalderkirke på Eidanger, tradisjonell langkirke i tre i Langangen og arbeidskirker i Brevik, på Herøya og Stridklev. Vi har flere ukentlige/månedlige tilbud for barn, unge, voksne og familier. Sjekk ut vår nettside for mer informasjon

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Jernbanegata 3
3916 Porsgrunn