Gå til innhold
Tilbyr gratisaktivitet

Breviksklang

Kategorier
Tros- og livssynsorganisasjon
Alderstrinn
Unge voksne (18+)
Voksne
Seniorer (65+)
Aktiviteter
Kor
Musikk
Sang
Breviksklang synger, men legger også vekt på det sosiale. Vi deltar på gudstjenester, felles konserter, har egne konserter og arrangementer, har eller er med på kor-seminar, prosjekt-kor, synger på diverse tilstelninger andre steder osv. Vi er et kor under Eidanger menighet.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Kirkevegen 17
3950 Brevik