Gå til innhold

Bjørntvedtjordet Vel

Kategorier
Åpen møteplass /velforening
Alderstrinn
Unge voksne (18+)
Voksne
Seniorer (65+)
Aktiviteter
Foredrag/temamøter/kurs
Møteplass (sosialt)
Annet
Velforening
bilde_Bjørntvedtjordet Vel (4)

Velforeningen har oppgradert parken ved Kulturskolen. Vi har skapt et sted hvor folk i alle aldre kunne oppholde seg og møtes, både i hverdagen og til arrangementer. Kulturskoleparken har to benker, fire benkebord, en sirkelbenk og to halvsirkler. Benkebordene gir stor kapasitet og mulighet for å lage langbord eller kan plasseres mer spredt, tilpasset ulike behov og arrangementer. Den nye parkgrillen sammen med de fire benkebordene er blitt et sted hvor mange kan samles. Sirkelbenkene fungerer også som egne små møteplasser. De runde plantekassene og sirkelbenkene danner en fin sykkelløype.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Bjørntvedtgata 10
3916 Porsgrunn