Gå til innhold

Bjørkedal Historielag

Kategorier
Kunst og kultur
Alderstrinn
Skolebarn (6-12 år)
Ungdom (13-18 år)
Unge voksne (18+)
Voksne
Seniorer (65+)
Aktiviteter
Foredrag/temamøter/kurs
Historie/kulturarv
Litteratur/skriving
Møteplass (sosialt)

Historielag som søker å ta vare på gamle minner fra bygda. Laget driver informasjon til innbyggerne og samarbeid med skolen.