Gå til innhold

BirdLife Telemark

Kategorier
Natur og friluftsliv
Alderstrinn
Skolebarn (6-12 år)
Ungdom (13-18 år)
Unge voksne (18+)
Voksne
Seniorer (65+)
Aktiviteter
Foredrag/temamøter/kurs
Miljø- og naturvernsaktiviteter
Møteplass (sosialt)
Tur, friluftsliv
BirdLife Telemark ble startet i 1968, og er en fylkesavdeling av NOF. Foreningens formål og oppgaver er: Å være bindeledd mellom fylkets fugleinteresserte Å verne om naturen, særlig fuglefaunaen Å stimulere interessen for og bedre kjennskapet til fuglelivet

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Gamle Siljanveg 28
3719 Skien