Gå til innhold
Tilbyr gratisaktivitet

Betel Heistad

Kategorier
Tros- og livssynsorganisasjon
Alderstrinn
Voksne
Seniorer (65+)
Aktiviteter
Musikk
Sang
Annet
bilde_Betel Heistad (4)
Betel Heistad er en lokal pinsemenighet. Vi har bønnemøte på mandag, bibeltime på onsdag, kveldstreff med tale, sang og bevertning annenhver fredag, og kveldsmøte hver søndag.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Brattåsvegen 244
3942 Porsgrunn