Gå til innhold
Tilbyr gratisaktivitet

Bakgården Ungdomshus

Kategorier
Åpen møteplass /velforening
Alderstrinn
Ungdom (13-18 år)
Aktiviteter
Basketball
Dans
E-sport
Foredrag/temamøter/kurs
Maling, keramikk, skulptur m.m.
Musikk
Møteplass (sosialt)
Sang
Sjakk
bilde_Bakgården Ungdomenshus 3

Bakgården Ungdomshus er et trygt sted for all ungdom fra 8. trinn og ut videregående skole. Her møter man trygge voksne og det er alltid minst to voksne på jobb. Vi jobber tverrfaglig og samarbeider med skolene, kulturskolen, frivillige organisasjoner, ungdomsorganisasjoner og lokalt næringsliv.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Jernbanegata 7
3916 Porsgrunn