Gå til innhold
Tilbyr gratisaktivitet

Arena Grenland

Kategorier
Tros- og livssynsorganisasjon
Alderstrinn
Barn (0-5 år)
Skolebarn (6-12 år)
Ungdom (13-18 år)
Unge voksne (18+)
Voksne
Aktiviteter
Dans
Musikk
Møteplass (sosialt)
Sang
Annet
Arena Grenland er en kirke som ønsker å være relevant for dagens mennesker. Vi ønsker å tilby et fellesskap som er åpent og inkluderende og hvor mennesker føler seg verdsatt. Vi tror at Gud sendte Jesus til jorden for å vise alle mennesker hvor høyt de er elsket.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Sverresgate 19
3921 Porsgrunn