Gå til innhold
Tilbyr gratisaktivitet For alle

Borgehaven helse- og aktivitetssenter

Kategorier
Åpen møteplass /velforening
Interesse- og humanitær
Alderstrinn
Barn (0-5 år)
Skolebarn (6-12 år)
Voksne
Seniorer (65+)
Aktiviteter
Foredrag/temamøter/kurs
Frivillig arbeid (hjelpe andre)
Håndverk (sy, strikke, veve, treskjæring m.m.)
Musikk
Møteplass (sosialt)
Sang
Sjakk
Spill (data, brett, kort)
bilde_Borgehaven aktivitetssenter (4)

Borgehaven helse- og aktivitetssenter ønsker å være en åpen møteplass for alle. Kaféen vår er åpen mandag til og med fredag med deilig lunsjmeny. Mange frivillige, lag og foreninger tilbyr en variert rekke av aktiviteter både på dag og kveld. Hovedtyngden brukere er voksne og eldre, og aktivitetssenteret har gjennom sin 16 års historie sikret brukermedvirkning gjennom Borgehaven brukerråd som består av beboere, pårørende, naboer og ansatte. Vi jobber også for å skape møteplasser på tvers av generasjonene. Målet for Brukerrådet er å skape trivsel og aktivitet for brukere av aktivitetssenteret.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Borgehaven 1
3911 Porsgrunn